Terapiaparkki on Kantamoinen osuuskunta -tiloissa

Toimintaidea

Terapiaparkin takana on ymmärrys siitä, että terapiapalvelut eivät ole kaikille samalla tavalla saavutettavissa olevaa hoitoa riippumatta siitä, miten suuri terapian tarve olisi. Terapiaparkin missiona onkin tehdä terapiasta aidosti matalan kynnyksen palvelua, joka tavoittaa myös heikommassa asemassa olevia ihmisryhmiä. Haluamme tehdä eettisesti kestävää, laadukasta terapiatyötä, koska uskomme turvallisen ihmissuhteen parantavaan voimaan. Samalla ymmärrämme, ettei ihminen useinkaan ole ”oman onnensa seppä”. Terapiassa kohtaamme erilaisia ihmisiä ja näemme erilaiset elämäntarinat ja suhteiden monimuotoisuuden rikkautena. Terapeutin hyväksyvä lempeä katse mahdollistaa asiakkaan itsemyötätunnon vahvistumisen ja ihmisen tarinan näkyväksi tulemisen kokonaisuudessaan, kaikkine säröineen.

Vuonna 2019 tarjosimme osana hanketta lyhytterapiaan vapaapaikkoja ja saimme valtavasti yhteydenottoja. Hanke toi erityisesti esiin sen, miten terapiapalvelut eivät kohdennu eivätkä tavoita eri ihmisryhmiä tasapuolisesti. Tämä herätti kysymyksen siitä, miten voisimme rakentaa aidosti matalan kynnyksen terapiapalveluja, jotka tavoittaisivat tasavertaisemmin ihmisiä. Yhtenä ratkaisuna on Terapiaparkin liikuteltavuus: tuomme terapiapalvelut sinne, missä niitä tarvitaan, kuten oppilaitoksiin ja sijaishuoltopaikkoihin. Etsimme aktiivisesti myös vaihtoehtoisia rahoitusmuotoja, kuten hankerahoitusta, jotta terapiapalvelut tavoittaisivat asiakkaamme yhä paremmin ja tasavertaisemmin.

Arvomme

Eettisyys ja laatuSitoutuminen tarjoamaan eettisesti kestävää ja korkealaatuista terapiatyötä.
KokonaisvaltaisuusUsko ihmisen kokonaisvaltaisuuteen ja kykyyn toipua hankalienkin kokemusten jälkeen.
Monimuotoisuuden kunnioittaminenArvostus erilaisia elämäntarinoita, perhesuhteita, seksuaalisuutta ja sukupuolta kohtaan.
TraumatietoisuusYmmärrys traumaattisten kokemusten vaikutuksesta ihmisen elämään ja vaikutusten sensitiivinen huomioiminen terapiatyöskentelyssä.
Turvallisuus ja luottamusPyrkimys luoda turvallinen ja luottamuksellinen ympäristö, joka tukee asiakkaan uusien taitojen oppimista ja kasvua.
Yhteistyö ja verkostotTyöskentely yhdessä asiakkaan läheisten ja verkostojen kanssa tunnustaen niiden tärkeyden.
Joustavuus ja saavutettavuusTarjoamme joustavia ja saavutettavia palveluja, kuten etäryhmiä ja lyhytpsykoterapiaa. Edistämme psykoterapian saavutettavuutta kaikille ihmisryhmille.
Asiantuntemus ja kehittyminenHaluamme kehittää omaa osaamistamme, jotta voimme vastata mahdollisimman hyvin asiakkaan tarpeisiin ja rakentaa turvallisen terapiatilan.

 

Tavoitteemme on auttaa – yhdessä kanssasi

Lentoon lähteviä lintuja.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi
Terapiaparkki.fi