Perheterapia

Perheterapiassa hoidetaan jokaista perheenjäsentä sekä koko perhettä: tavoitteena on lisätä kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia.

Perheiden arkeen tukea Terapiapankin palveluilla

Perheterapiassa opitaan ymmärtämään paremmin toisia perheenjäseniä,
mikä edistää perheen sisäistä vuorovaikutusta. Näin perhe saa omat voimavaransa paremmin käyttöön. Perheterapia on vuorovaikutuksen hoitoa, jolla edistetään perhesysteemin toimivuutta. 

Perheterapiassa voidaan käyttää keskustelun apuna erilaisia menetelmiä ja toiminnallisuutta, esimerkiksi kortteja, pelejä, piirtämistä tai kirjoittamista. Perhe on käsitteenä laaja ja monimuotoinen ja jokainen perhe määrittää itse, mistä perhe heille koostuu. Olemme erikoistuneet monimuotoisten perheiden ja suhteiden kohtaamiseen sekä varhaisen vuorovaikutuksen tukemiseen. 

Perheterapiaa voidaan soveltaa esimerkiksi perheen vaikeisiin konfliktitilanteisiin, vuorovaikutuksen haasteisiin ja perheen elämänkriiseihin. Perheterapiassa voidaan työstää myös perheenjäsenten aiempia kokemuksia ja perheen erilaisia vaiheita, kuten vanhemmaksi tulemista. Se voidaan myös toteuttaa yksilöterapian rinnalla.

Lentoon lähtevä lintu.

Sirpa Mäkinen
Pari- ja perheterapeutti, psykoterapeutti (koul.)

044 2937773
sirpa@kantamoinen.fi

Terapiaparkki.fi