Pariterapia

Pariterapia keskittyy vahvistamaan parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä.

Parisuhteeseen tukea Terapiaparkin kautta

Pariterapiaan voi hakeutua missä vaiheessa parisuhdetta tahansa, mutta usein pariterapiaan tullaan, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa: suhteen osapuolet kokevat,
etteivät tule ymmärretyksi, olemassa olevat ongelmanratkaisumallit eivät toimi tai parisuhdetta on kohdannut jokin kriisi, kuten sairaus. Pariterapiassa voidaan työstää pariskunnan yhteisten tai yksilöllisten kokemusten vaikutusta parisuhteeseen. 

Pariterapia soveltuu hyvin myös uusperheiden, monikulttuuristen pariskuntien tai sateenkaariparien parisuhdetta koskevien erityiskysymysten työstämiseen.

Lentoon lähtevä lintu.

Sirpa Mäkinen
Pari- ja perheterapeutti, psykoterapeutti (koul.)

044 2937773
sirpa@kantamoinen.fi

Terapiaparkki.fi