Kognitiivinen lyhytterapia

Kognitiivinen lyhytterapia perustuu kognitiivisen psykoterapian ymmärrykseen siitä, että ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen vaikuttavat toisiinsa. Lyhytterapian tavoitteena on tutkia oireita aiheuttavia ajatuksia, tunteita ja uskomuksia sekä niiden yhteyttä ihmisen toimintatapoihin.

Terapiaparkin kognitiiviset lyhytterapiapalvelut

Työskentely on tavoitteellista suuntautuen kohti yhdessä määriteltyä tavoitetta.

Kognitiivinen lyhytterapia on useiden tutkimusten mukaan vaikuttava hoitomuoto monien mielenterveyden ongelmien hoitamiseen, kuten ahdistukseen, masennukseen, unettomuuteen, riippuvuuksiin, syömisen ongelmiin ja paniikkihäiriöihin.

Tavoitteellinen ja aikarajattu terapiatyöskentely

Lyhytterapia on tavoitteellista, yleensä 1–20 kerran rajattua kokonaisuutta, jossa terapeutti ja asiakas tapaavat tyypillisesti viikoittain. Hoitojakson kesto on tavallisesti noin 3–6 kuukautta, mikä edellyttää selkeiden tavoitteiden asettamista alussa, keskittyen yhdessä sovittuihin muutostavoitteisiin.

Fokuksen määrittely ja tehokkuus

Terapian rajatun keston vuoksi on tärkeää sopia alussa, mihin tapaamisissa keskitytään. Lyhytterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen ja tutkitusti tehokas hoitomuoto, joka usein riittää monenlaisiin terapiatarpeisiin.

Silta pidempään terapiaan

Lyhytterapia voi toimia myös alkusysäyksenä tai sillanrakentajana pidempään terapeuttiseen prosessiin, mikäli asiakkaan tarpeet vaativat jatkohoitoa.

Terapiasuhteen merkitys

Terapeutin ja asiakkaan välisen luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentaminen on keskeistä myös lyhytterapiassa. Tämä suhde itsessään on parantava tekijä ja edistää muutosta.

Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen

Lyhytterapia on tehokas keino lisätä asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää mielialaoireilua. Se sopii moniin mielenterveyden haasteisiin ja on erityisen soveltuva nuorten kanssa työskentelyyn.

Lentoon lähtevä lintu.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi

Sirpa Mäkinen
Pari- ja perheterapeutti, psykoterapeutti (koul.)

044 2937773
sirpa@kantamoinen.fi

Terapiaparkki.fi