Lyhytpsykoterapia

Lyhytpsykoterapia on tavoitteellista ja aikarajattua terapeuttista työskentelyä, joka keskittyy nopeasti saavutettaviin muutoksiin ja asiakkaan ajankohtaisiin haasteisiin. Lyhyelläkin psykoterapialla voidaan saada pitkäaikaisia vaikutuksia ja simerkiksi parantaa työkykyä.

Terapiaparkin lyhytpsykoterapiapalvelut

Tavoitteellinen ja aikarajattu terapiatyöskentely
Lyhytpsykoterapia on tavoitteellista, yleensä 1–20 kerran rajattua kokonaisuutta, jossa terapeutti ja asiakas tapaavat tyypillisesti viikoittain. Hoitojakson kesto on tavallisesti noin 3–6 kuukautta, mikä edellyttää selkeiden tavoitteiden asettamista alussa, keskittyen yhdessä sovittuihin muutostavoitteisiin.

Fokuksen määrittely ja tehokkuus
Terapian rajatun keston vuoksi on tärkeää sopia alussa, mihin tapaamisissa keskitytään. Lyhytpsykoterapia on Käypä hoito -suositusten mukainen ja tutkitusti tehokas hoitomuoto, joka usein riittää monenlaisiin terapiatarpeisiin.

Silta pidempään terapiaan
Lyhytpsykoterapia voi toimia myös alkusysäyksenä tai sillanrakentajana pidempään terapeuttiseen prosessiin, mikäli asiakkaan tarpeet vaativat jatkohoitoa.

Terapiasuhteen merkitys
Terapeutin ja asiakkaan välisen luottamuksellisen ja turvallisen suhteen rakentaminen on keskeistä myös lyhytpsykoterapiassa. Tämä suhde itsessään on parantava tekijä ja edistää muutosta.

Psyykkisen hyvinvoinnin edistäminen
Lyhytpsykoterapia on tehokas keino lisätä asiakkaan psyykkistä hyvinvointia ja toimintakykyä sekä vähentää mielialaoireilua. Se sopii moniin mielenterveyden haasteisiin ja on erityisen soveltuva nuorten kanssa työskentelyyn.

Lentoon lähtevä lintu.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi

Sirpa Mäkinen
Pari- ja perheterapeutti, psykoterapeutti (koul.)

044 2937773
sirpa@kantamoinen.fi

Terapiaparkki.fi