Palvelut kumppaneille

Terapiaparkki tarjoaa kattavia ja asiantuntevia lyhytpsykoterapiapalveluja erityisesti nuorille. Meillä on erityisen vahvaa trauma- ja kriisiosaamista. Terapian saavutettavuus on meille tärkeää ja tarjoamme matalan kynnyksen terapiapalveluja oppilaitoksiin, sijaishuoltopaikkoihin ja perhekuntoutukseen sekä päihdekuntoutukseen

Terapiaparkki yhteistyökumppaneille

Terapiaparkki tarjoaa monipuolista terapiaosaamista, keskittyen erityisesti nuorten lyhytpsykoterapiaan. Olemme erikoistuneet trauma- ja kriisityöhön sekä lastensuojelutyöhön ja meillä on laaja kokemus riippuvuustyöskentelystä.

Toivomme yhteydenottoja ensisijaisesti sähköpostitse: Jonna Henriksson (Terapiaparkki – koordinaattori) (jonna@kantamoinen.fi, 040 9644957) tai Sirpa Mäkinen (sirpa@kantamoinen.fi)

Tarjoamme mahdollisuuden yhdistää lyhytpsykoterapiatyöskentelyyn esimerkiksi toimintaterapiaa, neuropsykiatrista valmennusta tai riippuvuustyöskentelyä. Terapiaparkissa työskentelee laaja joukko alan ammattilaisia. Lisätietoja palveluistamme löytyy myös verkkosivuiltamme: www.kantamoinen.fi.

Terapiaparkki kouluille

Terapiaparkin erityisyys on sen ”liikuteltavuus”. Palvelumme voidaan tilata toisen asteen oppilaitoksiin ja yläkouluihin joko viikoittain tai kuukausittain tietyn tuntimäärän ajaksi. Tarjoamme tarpeidenne mukaan räätälöityjä palveluita, jotka voivat sisältää yksilötyöskentelyä, ryhmätyöskentelyä tai molempia. Tämä matalan kynnyksen lähestymistapa tuo terapiapalvelut suoraan nuorten luo, kuitenkin erillään koulunkäynnistä, mikä on osoittautunut monille nuorille tärkeäksi.

Terapiaparkin terapeuteilla on laaja osaaminen ja kokemus nuorten kanssa työskentelystä. Heillä on erityisosaamista nuorten itsetuhoisuuden, traumojen (mukaan lukien seksuaalitraumat), syömishäiriöiden, ahdistuksen, masennuksen, riippuvuuksien sekä käyttäytymiseen liittyvien haasteiden, kuten ADHD:n ja autismin kirjon hoidossa. Lisäksi tarjoamme vanhemmuuteen ja perhetyöskentelyyn liittyviä palveluita.

Terapiaparkki sijaishuoltoon ja perhekuntoutukseen

Terapiaparkin erityisyys on sen ”liikuteltavuus”. Palvelumme voidaan tilata lastensuojelun sijaishuoltoon tai perhekuntoutukseen joko viikoittain tai kuukausittain tietyn tuntimäärän ajaksi.

Meillä on vahvaa osaamista pari- ja perheterapiasta, syvällistä ymmärrystä lapsen ja nuoren kehityspsykologiasta sekä erityistaitoja kiintymyssuhdetyöskentelyssä, varhaisen vuorovaikutuksen ja vanhemmuuden tukemisessa. Voit tilata Terapiaparkin myös vanhempien kanssa työskentelyn tueksi ja esimerkiksi suunniteltaessa perheen jälleen yhdistämistä tai huostaanottoa. Terapiaparkki tarjoaa laitoksessa asuville nuorille lyhytpsykoterapiaa, jossa hyödynnetään vahvaa traumaosaamista ja ymmärrystä ylisukupolvisista ilmiöistä. Olemme erikoistuneet lastensuojelutyöhön. Kauttamme saat myös nuorten päihdekuntoutukseen ja riippuvuustyöskentelyyn kohdennettua terapiaa.

Terapiaparkki osana päihdekuntoutusta

Voit yhdistää terapiaparkin tarjoaman lyhytpsykoterapian osaksi asiakkaan avo – tai laitospäihdekuntoutusta. Olemme erikoistuneet lyhytpsykoterapian sekä pari – ja perheterapian kehittämiseen päihdekuntoutuksessa. Jonnalla ja Sirpalla on päihdehuollon kehittämisen erikoisammattitutkinnot ja vakaa osaaminen riippuvuustyöskentelystä. Meillä on käytössä erityinen päihdekuntoutukseen kehittämämme 13 tapaamisen lyhytpsykoterapiaohjelma, josta annamme mielellämme lisätietoja.  

Lentoon lähtevä lintu.
Jonna Henriksson
Jonna Henriksson
Terapiaparkin koordinaattori

040 9644957
jonna@kantamoinen.fi
Terapiaparkki.fi